Με πρωτοβουλίες του Κώστα Κιλτίδη εγκρίθηκαν προγράμματα προώθησης προϊόντων της Κεντρικής Μακεδονίας σε τρίτες χώρες και στην εσωτερική αγορά (05/01/2021)

Με πρωτοβουλίες του Κώστα Κιλτίδη εγκρίθηκαν προγράμματα προώθησης προϊόντων της Κεντρικής Μακεδονίας σε τρίτες χώρες και στην εσωτερική αγορά

H Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/ΑΣ-ΠΚΜ ανακοινώνει την έγκριση για χρηματοδότηση του έργου “EXPERIENCE_EU” με θέμα “Promotion of Agricultural Products”, μέσα στα πλαίσια του προγράμματος προώθησης γεωργοδιατροφικών προϊόντων σε Τρίτες χώρες, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το τριετές έργο, με έναρξη τον Απρίλιο του 2021, θα υλοποιηθεί από την ΑΣ-ΠΚΜ, το Επιμελητήριο Επιχειρήσεων Τροφίμων της Σλοβακίας/FOOD CHAMBER OF SLOVAKIA και συντονιστή εταίρο την Ομοσπονδία Βιομηχανιών Τροφίμων και Ποτών της Ισπανίας/SPANISH FOOD AND DRINK INDUSTRY FEDERATION. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 2.580.918. Το αναλογούν ποσό για την ΑΣ-ΠΚΜ είναι της τάξης των 814.669,47 ευρώ για τις δράσεις που θα αναπτυχθούν στην Κίνα, Ιαπωνία και Χoνγκ-Κονγκ.

Επιπλέον, εγκρίθηκε για χρηματοδότηση και πρόκειται να ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2021 πρόγραμμα προώθησης προϊόντων της ΑΣ-ΠΚΜ (τυροκομικά ΠΟΠ/ΠΓΕ και γιαούρτι, οίνοι ΠΟΠ/ΠΓΕ και φρούτα ΠΟΠ/ΠΓΕ) στην ελληνική και κυπριακή αγορά συνολικού προϋπολογισμού 257.140 ευρώ και διάρκεια υλοποίησης δώδεκα (12) μήνες. Στο προσεχές διάστημα θα συσταθεί ομάδα συντονισμού του έργου. Το πρόγραμμα με ακρώνυμο “EUPHORIAστοχεύει στην ενίσχυση του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας υποβλήθηκε τον Αύγουστο 2020 στα πλαίσια της Έκτακτης Πρόσκλησης για υποβολή απλών προγραμμάτων για χρηματοδότηση (AGRI-SIMPLE-2020-CRISIS) μέσω του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY (EE) αριθ. 1144/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα και εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες. Η πρόταση έτυχε θετικής αξιολόγησης από την Ειδική Υπηρεσία Καταναλωτών, Υγείας, Γεωργίας και Τροφίμων (CHAFEA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπεύθυνη εθνική αρχή είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι ενέργειες προώθησης και ενημέρωση συνίστανται στις ακόλουθες δραστηριότητες: Δημόσιες σχέσεις, Εκδηλώσεις, Δημιουργία Ιστότοπου -Μέσων κοινωνικής δικτύωσης, Διαφήμιση στον Τύπο, στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στο Διαδίκτυο, Εργαλεία επικοινωνίας και Δημοσιεύσεις, πακέτα με υλικό για τα ΜΜΕ, διαφημιστικά αντικείμενα, Διαφημιστικά βίντεο, Εκδηλώσεις, Περίπτερα σε εμπορικές εκθέσεις, Σεμινάρια, ημερίδες, συναντήσεις μεταξύ επιχειρήσεων (B2B), Προώθηση στα σημεία πώλησης (POS) κ.α.

Ο αναμενόμενος αντίκτυπος είναι η αύξηση της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών σχετικά με τα πλεονεκτήματα των γεωργικών προϊόντων της Ένωσης και συγκεκριμένα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/ΠΚΜ, καθώς και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της κατανάλωσης των σχετικών γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΠΚΜ, η βελτίωση της προβολής τους και η αύξηση του μεριδίου αγοράς τους. Σημαντικό πλεονέκτημα των Προγραμμάτων είναι ότι τα Προϊόντα της Περιφέρειας μας έχουν τη δυνατότητα να προβάλλονται ως Επώνυμα Ευρωπαϊκά Προϊόντα με τη σήμανση της κάθε εταιρίας. Με αυτό τον τρόπο τα Προγράμματα είναι άμεσα ανταποδοτικά στις συμμετέχουσες εταιρίες δίνοντας υπεραξία στις Εξαγωγές τους στις εν λόγω χώρες.

Με αίσθημα ευθύνης και ικανοποίησης ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης και η ομάδα υλοποίησης του όλου εγχειρήματος, απευθύνει πρόσκληση προς τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να συμμετάσχουν στο εν λόγω έργο.

 

 

επιστροφή