Πρωτοβουλία Συνέχειας και Προοπτικής (Πρω.Συ.Π.)

Διακήρυξη Αρχών και Αξιών

Αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε από το 2005 και εκδηλώθηκε το 2007. Ως δεξαμενή σκέψεως και ιδεών, από πολίτες που αναζητούσαν την επαναφορά της πολιτικής στη ζωή του κοινού των Ελλήνων.

Δηλαδή  την επανατοποθέτηση όλων εκείνων των αρχών και αξιών, που από την αρχαιότητα και κατά περιόδους η Ελληνική σκέψη προσδιόρισε και ανέδειξε. Η διεθνής πραγματικότητα και οι προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου αναδεικνύουν ακόμη περισσότερο τον εκφυλισμό και τις στρεβλώσεις της Ελληνικής πολιτείας.

περισσότερα