Ναυαρχίδα της οικονομίας μας ο αγροδιατροφικός τομέας

Συνέντευξη του Προέδρου της ΑΣ ΠΚΜ κ. Κωνσταντίνου Κιλτίδη στη Δημοσιογράφο Παναγιώτα Χαλκιά.

περισσότερα

Η νέα πολιτική που πρέπει να σχεδιαστεί για την ανάπτυξη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στην Ελλάδα

            Άρθρο του Κωνσταντίνου Κιλτίδη

 

Είναι επιτακτική ανάγκη να τονιστεί το αυτονόητο για την έννοια της γεωργίας. Είναι η ενασχόληση για παραγωγή επί της γης, δηλαδή Αγροτική καλλιέργεια, Κτηνοτροφία, Δασοκομία και Αλιεία.

Επομένως η νέα πολιτική για τη γεωργία, χρειάζεται να αγκαλιάσει το καρποφόρο παρελθόν της χώρας, για να προκύψει η επικαιροποίηση και ο εκσυγχρονισμός. Να ξαναθυμηθούμε την συμβολαιακή γεωργία, τις στοχευμένες επιδοτήσεις, τους γεωτεχνικούς στους χώρους παραγωγής, την υποστήριξη από το χρηματοπιστωτικό σύστημα και την δημιουργία υποδομών.

Να ξαναστηθεί ο σύγχρονος συνεργατισμός και να αναδειχθούν οι αλληλεπιδράσεις των τεσσάρων πυλώνων (αγροτική καλλιέργεια, κτηνοτροφία -ιδίως εκτατική- δασοκομία και αλιεία). Να κτυπηθεί η αστυφιλία στο τελευταίο σύνορο αμύνης του σήμερα, με σκοπό την συγκράτηση του 10-15% του ενεργού πληθυσμού στον πρωτογενή τομέα. Το δείχνει η γεωπολιτική αναγκαιότητα και το ορίζει η εδαφοκλιματική συνθήκη της πατρίδος μας.

Να αξιοποιήσουμε τα αγαθά της Ευρωπαϊκής Γεωργικής Πολιτικής και να αντιπαλέψουμε με Εθνική Πολιτική τους περιορισμούς και τα μειονεκτήματα. Η Ε.Ε. δεν είναι ευλογία, ούτε κατάρα.

Είναι σταθερή παράμετρος προς αξιοποίηση, όπως ήταν και το ΝΑΤΟ γεωστρατηγικά, που επί 50 χρόνια χάσαμε ανεπανάληπτες εθνικές ευκαιρίες.

Δεν μπορεί όμως να αγνοηθεί σ’ αυτό το εγχείρημα της νέας γεωργικής πολιτικής ο οικιστικός και πολεοδομικός σχεδιασμός ανασυγκρότησης της Ελληνικής Υπαίθρου. Είναι πρόκριμα και πρόταγμα η υπαιθροκεντρική πολιτική για όλη την επικράτεια. Χρειάζεται έμπνευση πολιτικής συνόρου, κορυφογραμμών ξηράς και νησιωτικής ακτογραμμής.


Σύνδεση πολιτισμού και αρχιτεκτονικής τοπίου. Συνέργειες τουρισμού και γεωργικής παραγωγής. Στόχος καταναγκαστικός η ποιοτική αναβάθμιση ζωής στην ύπαιθρο και σύγκλιση με το αστικό πρότυπο ζωής. Η από αιώνος συλληφθείσα ιδέα δημιουργίας κωμοπόλεων και αγροτοπόλεων στην ύπαιθρο είναι εκ των ων ουκ άνευ.


Γι΄ αυτό:


* Προσανατολισμός σε καλλιέργειες και εκτροφές υψηλών προσδοκιών και ισχυρών αντοχών.


* Οι νέοι γεωργοί να έχουν πρόσβαση στη γη, στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στην συμβουλευτική καθοδήγηση.


* Το υπουργείο Γεωργίας να αποκτήσει εστίες χάραξης, σύνδεσης και ενημέρωσης σ’ όλες τις Περιφέρειες. Οι πολιτικές εδάφους, νερού, κλίματος και βιοποικιλότητας να καταλαμβάνουν το σύνολο των γεωργικών δραστηριοτήτων.


* Ο κύκλος του ιστορικού προτύπου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έκλεισε. Μονόδρομος, το περιφερειακό μοντέλο.


* Αναγέννηση και νέα πνοή στις γεωργικές υπηρεσίες της χώρας.


* Θεμέλιο και υπόβαθρο για νέα γεωργική πολιτική, η εκπόνηση και διακήρυξη νέας δασικής πολιτικής με αναθεώρηση του Συντάγματος.


* Ανάδειξη του γεωργοδιατροφικού τομέα ως κυρίαρχη εθνική οικονομική
επιλογή.


* Ομογενοποίηση των ενισχύσεων με καθολικό πλαίσιο για όλες τις πτυχές των γεωργικών δραστηριοτήτων και ανάδειξη της ανταγωνιστικότητας στις παραγωγές του πρωτογενούς τομέα.


* Αξιοποίηση των ποιοτικών γνωρισμάτων στα γεωργοδιατροφικά προϊόντα, όπως βεβαίως και στην παραγωγή.


* Η εδαφοκλιματική υπεροχή επιτέλους να αξιοποιηθεί με σχέδιο και υποστήριξη.


Για να επιτευχθούν οι στόχοι και να υπηρετηθούν οι δέκα αυτές κατευθύνσεις είναι αναγκαίες τρεις προϋποθέσεις.


1. Να ανασυσταθεί και αναγεννηθεί το μεγάλο και ισχυρό Υπουργείο Γεωργίας με το περιεχόμενο και τις αρμοδιότητες, όπως ορίζεται ιστορικά και προσδιορίζεται ως σύγχρονη πρόκληση.


2. Να συσταθεί Διϋπουργικός Γεωργοδιατροφικός Οργανισμός με σταθερούς άξονες πολιτικής, και δραστηριότητες σύνδεσης αρμοδιοτήτων των εμπλεκομένων Υπουργείων.


3. Μεταφορά πόρων οικονομικών και αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες για άσκηση πολιτικής πέραν των προβλεπομένων για τα μέλη-κράτη της Ε.Ε και διεθνών οργανισμών.


Μετά από αδράνεια δεκαετιών και εκφυλισμού αντιλήψεων ζωής, η αναγέννηση της υπαίθρου και η ανασυγκρότηση του παραγωγικού χώρου, καθίστανται ζητήματα ζωής ή θανάτου της Πατρίδος. Με γνώση και πίστη, το μέλλον της Ελλάδος μας προκαλεί και μας προστάζει να αγωνισθούμε.

Πηγή: https://www.voria.gr/article/chriazomaste-mia-politiki-gia-ti-georgia-pou-na-agkaliazi-to-parelthon

Η επόμενη μέρα του Αγροδιατροφικού Τομέα στην Ελλάδα

Ο πρώην υφυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην εκπαίδευση και την ενημέρωση που πρέπει να έχουν οι νέοι αγρότες από φορείς όπως αυτός που ηγείται.

περισσότερα

Γεωργοδιατροφικός τομέας και ισχυρή οικονομία Κώστας Κιλτίδης

Από την είσοδο της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως μετά την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού, διεφάνη ότι ο πρωτογενής τομέας της χώρας αδυνατεί να υπηρετήσει την εθνική οικονομία. 

 

Η αυτάρκεια και η δυναμική των εξαγωγών του πρωτογενούς τομέα της Γεωργίας, υποστήριζαν την κατοίκηση της υπαίθρου, το βιοτικό επίπεδο της πλειοψηφίας των πολιτών και την ανάπτυξη της οικονομίας. Οι περιορισμοί με την εφαρμογή κανόνων ανταγωνισμού στην ΕΕ. και η ελεύθερη διακίνηση αγαθών και εμπορευμάτων παγκοσμίως, ανέδειξε την αναγκαιότητα αναδιάταξης από τον πρωτογενή στον Γεωργοδιατροφικό τομέα. Νέα πραγματικότητα που την διακήρυξα από την δεκαετία του 1990, όπως και την αναγκαιότητα των Διυπουργικών Οργανισμών λόγω εμπλοκής πολλών Υπουργείων σε δραστηριότητες πολύπλοκες.

Η αστυφιλία από την δεκαετία του 50 επιτεινόταν, η αυτοδιοίκηση μεταβαλλόταν άναρχα και γραφειοκρατικά, η Υπαιθροκεντρική πολιτική εξαφανίστηκε με αποτέλεσμα την ερημοποίηση της υπαίθρου και την σμίκρυνση του πρωτογενούς τομέα στο 3,5% του ΑΕΠ.

Αγκομαχώντας η ελληνική πολιτεία από το 1950 έως το 1990, είχε κάποια υποφερτή μεταποιητική βιομηχανία τροφίμων.

Ο πολιτικός κόσμος μετά το 1990 δεν αντελήφθη η δεν έδρασε με την ταχύτητα που επεβλήθη στις πάλαι ποτέ γεωργικές χώρες ο Γεωργοδιατροφικός τομέας (Μεταποίηση και προώθηση διατροφικών προϊόντων από την αγροτική καλλιέργεια, την κτηνοτροφία και την δασοκομία).

Με τις φιλότιμες προσπάθειες των ιδιωτών στις τρεις προηγούμενες δεκαετίες ο τομέας κατέχει ποσοστό άνω του 25% του ΑΕΠ. Η απουσία βαριάς βιομηχανίας καθιστά τον Γεωγοδιατροφικό τομέα και τον τουρισμό σπονδυλική στήλη της εθνικής οικονομίας. Μετά την οικονομική κρίση του 2010, η παράμετρος αυτού του τομέα προκαλεί και δείχνει τον δρόμο ακόμη και σε <<τυφλούς>> πολιτικούς. Συνδυάζει την αναπτυξιακή του προοπτική με τον Τουρισμό και την Πολιτιστική παρακαταθήκη της Πατρίδος και συνιστά αυτή η τριάδα το 50% και άνω του ΑΕΠ. Η τριάδα αυτή χρειάζεται την στρατηγική υποστήριξη από την πολιτεία με Διυπουργικό οργανισμό και την αναδιάταξη της περιφερειακής και τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Με αναβάθμιση ποιοτικά της ζωής στην ύπαιθρο και δυνατότητα οικονομικής στήριξης, έναντι των ασφυκτικών περιοριστικών πολιτικών της Ε.Ε. σε επίπεδο ανταγωνισμού. Η ανατροφοδότηση αυτών των τομεακών παραμέτρων είναι αυτονόητη και αυτόματη. Πολύ απλά, η παραγωγή υγιεινού, ασφαλούς και ποιοτικού διατροφικού προϊόντος, που θα υποστηρίζεται από την αυτοτελή αυτοδιοίκηση οικονομικά θα καταναλώνεται από τους επισκέπτες τουρίστες αναψυχής και πολιτιστικών κέντρων.

Η γευσιγνωσία αυτών θα οδηγεί σε αναζήτηση αυτών των προϊόντων στις χώρες τους και θα λειτουργεί αθροιστικά στην αύξηση των εξαγωγών που ούτως ή άλλως θα επιτυγχάνεται αυτοτελώς με την στήριξη του Διυπουργικού οργανισμού. Το ζήτημα είναι απλό, αλλά και ανεπανάληπτο στην εκτέλεση του, γι ΄αυτό είναι μεγάλο ως πρόκληση. Χρειάζεται γνώση και θεσμοθέτηση πλαισίου από την Πολιτεία,την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και τους εμπλεκόμενους με τον Γεωργοδιατροφικό τομέα, τον Τουρισμό και τον Πολιτισμό. Όχι άλλες αερολογίες και νεωτερισμούς πάνω στο σώμα της καταδυναστευμένης Πατρίδος και των φτωχοποιημένων πολιτών.

https://www.protothema.gr/blogs/kostas-kiltidis/article/869325/georgodiatrofikos-tomeas-kai-ishuri-oikonomia/

ΣΩΣΤΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΤΙΜΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Για όσους μπορούν να ακούσουν τα μελλούμενα και να δουν τα επερχόμενα στην περιοχή, το επόμενο συμβάν θα είναι η αποσάθρωση της Βορείου Ελλάδος....

περισσότερα

Ο Κώστας Κιλτίδης ξεκαθαρίζει τη θέση του για τις αυτοδιοικητικές εκλογές στο νομό Κιλκίς

Κυριακή, 18 Νοεμβρίου 2018

Ο Κώστας Κιλτίδης ξεκαθαρίζει τη θέση του για τις αυτοδιοικητικές εκλογές στο νομό Κιλκίς

 

Υπογράφει ο Κώστας Κιλτίδης 


Για τις επερχόμενες αυτοδιοικητικές δηλώνω δημόσια και ξεκάθαρα την άποψή μου και εντός του μέχρι τούδε πλαισίου της Νέας Δημοκρατίας.
Ο νόμος για τη διεξαγωγή των αυτοδιοικητικών εκλογών είναι απαγορευτικός για άσκηση διοίκησης και αυτό όχι μόνο λόγω της απλής αναλογικής που προβλέπει, αλλά και από την αδυναμία στοιχειώδους κυβερνησιμότητας για τον Δήμαρχο που θα εκλεγεί. Σε όλα τα δημοκρατικά πολιτεύματα, σε όλες τις βαθμίδες, υπάρχει η πρόβλεψη για άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας από τον εκλεγμένο αρμόδιο προς τούτο, όχι όμως στην τωρινή Ελλάδα.

Οι εκλογές για την περιφερειακή αυτοδιοίκηση έχουν ξεχωριστό γνώρισμα, γιατί έχουν δοθεί εκτελεστικές αρμοδιότητες από την πολιτεία σε πολλούς τομείς, αναλογικές της κυβερνήσεως. 

Γι’αυτό στηρίζω ανεπιφύλακτα την υποψηφιότητα του Απόστολου Τζιτζικώστα, που είμαι συνεργάτης του και αρωγός στις προσπάθειες που καταβάλει για ό,τι καλλίτερο στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Πιστεύω δε η επανεκλογή του να συνοδευθεί από υπηρέτηση υψηλότερων στόχων με κυβέρνηση την Νέα Δημοκρατία.

Για τις υποψηφιότητες στους Δήμους του Νομού μας, ξεκαθαρίζω ότι είμαι απέναντι σε ό,τι και όποιους αντιστρατεύονται την πολιτική της ευρείας παράταξης που ανήκει η Νέα Δημοκρατία. Σ’ αυτήν την παράταξη, ο διάλογος και η διαβούλευση θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύμπτυξη των αυτοδιοικητικών δυνάμεων και την ενιαία έκφραση από πρόσωπο κοινής αποδοχής με απήχηση στην τοπική κοινωνία.

Σε κάθε περίπτωση, κάθε πρωτοβουλία, κάθε φιλοδοξία στηριζόμενη από πολιτικά ή αυτοδιοικητικά κίνητρα, με πρόσωπα από την ευρεία παράταξη, τίθενται ενώπιον της τοπικής κοινωνίας. Οι δημότες καλούνται να αναδείξουν τους εκπροσώπους που είναι καταλληλότεροι να διεκπεραιώσουν τα τοπικά ζητήματα.

Παραμένω στο δόγμα που με οδήγησε στη ζωή και στην πολιτική, «ίσια και καθαρά». Στη δημοκρατία των τοπικών κοινωνιών, υπάρχουν οι αδιαπραγμάτευτες αρχές και αξίες που διέπουν την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και η δυνατότητα επιλογής προσώπων εντός αυτών των αρχών και αξιών, για να τους εκπροσωπήσουν.
 
Δεν υπολογίζω, δεν κρύβομαι, δεν διαπραγματεύομαι τις ιδέες της παράταξής μου και την πολιτική μου συμπεριφορά. Πάντα ίσια και καθαρά. Γιατί λέω αυτό που θα κάνω και κάνω αυτό που είπα.
 
 
 
First Previous  Εμφάνισε 1 από 7 σελίδες   Next Last