«Ταυτότητα Επικοινωνίας – Έναρξη Δραστηριοτήτων»

Μακριά από κομματικούς εγκλωβισμούς και διαιρέσεις των Ελλήνων πολιτών ενεργοποιούμε την Πρωτοβουλία  Συνέχειας και Προοπτικής (ΠΡΩ.ΣΥ.Π). Ένα όμιλο που προσπαθεί από το 2007, με διακοπές, να επαναφέρει την πολιτική και το «ελληνότροπον» στο προσκήνιο. Μια δεξαμενή σκέψεως και ιδεών, με θεμέλιο και οδηγό τις έννοιες Έθνος, Πατρίδα, Πολιτεία και Κοινωνία. Με Πρόταγμα την Ασφάλεια, την Ισονομία και την Ελευθερία στην έκφραση και δημιουργία, να αναζητήσουμε τον νέο μύθο και όραμα του ελληνισμού. Έμβλημα μας το φύλλο της δρυός ως ο ισχυρότερος συμβολισμός της Ελληνικής  φύσεως και τα τρία βέλη. Τα δύο συμβολίζουν την αρχαιοελληνική και βυζαντινή πολιτιστική παρακαταθήκη μας. Το τρίτο συμβολίζει την νέα πορεία που έχουμε «χρεωθεί». Αποδέχθηκα το 2007 να συντονίζω αυτή την ανιδιοτελή πολιτική προσπάθεια. Στην ιστοσελίδα μου, σε ειδικό χώρο θα κατατίθενται οι προτάσεις και θα αναδεικνύονται οι συζητήσεις και τα συμπεράσματα της πολιτικής αναζήτησης. Η επικοινωνία θα διεξάγεται με την ταυτότητα που σήμερα γνωστοποιούμε. Είναι ανάγκη να επανέλθει η πολιτική, με αναζήτηση, θέσεις και διάλογο. Καταθέτουμε την διακήρυξη αρχών και αξιών για το νέο ξεκίνημα. Θα προσπαθήσουμε !

επιστροφή