Πρωτοβουλία Συνέχειας και Προοπτικής (Πρω.Συ.Π.)

Η πρωτοβουλία Συνέχειας και Προοπτικής επανέρχεται στο προσκήνιο της πολιτικής και κοινωνικής ζωής, για να αποτελέσει ένα ελεύθερο βήμα έκφρασης των πολιτών. Ιδιαίτερα των νέων, προκειμένου να ικανοποιηθεί η ανάγκη αμεσότερης επικοινωνίας και προβληματισμού, πάνω σε θέματα που απασχολούν τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Επίκεντρο του ενδιαφέροντος είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, ως πρόσωπο, ως μέλος της οικογένειας και ως ενεργό και δημιουργικό στέλεχος της κοινωνίας.

Η Πρωτοβουλία Συνέχειας και Προοπτικής στοχεύει ανάμεσα σε άλλα:

  • Στην πολιτική καλλιέργεια του σύγχρονου Έλληνα, ώστε να ξαναβρεθεί στο δρόμο του ελληνικού τρόπου ζωής.
  • Στην ενεργοποίηση, με ουσιαστική συμμετοχή και παρέμβαση του πολίτη στην τοπική κοινωνία και τους εργασιακούς χώρους, μέσα από μηχανισμούς ισονομίας, για την υποβοήθηση της κεντρικής εξουσίας ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό όφελος για το σύνολο.
  • Στην ενίσχυση των ιδιωτικών πρωτοβουλιών στις οικονομικές δραστηριότητες, ενταγμένες όμως σε σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο, ώστε να υπηρετείται το κοινωνικό σύνολο και το δημόσιο συμφέρον.
  • Στην προστασία της πολιτικής από εξωθεσμικούς παράγοντες, με ενδυνάμωση των υπαρχόντων θεσμών και τη δημιουργία νέων κανόνων, όπως το πνεύμα του Ελληνικού κόσμου ανέδειξε. Σκοπός, να βιώσουμε μια ανοιχτή και σταθερή Δημοκρατία θεμελιωμένη στους πυλώνες της συμμετοχής και αμεσότητας .
  • Στην αποκατάσταση της ισορροπίας του οικοσυστήματος με ορθολογική χρήση των νέων τεχνολόγων. Με αποφυγή της οικοκτονίας και συνείδηση πορονομίας, έχοντας παρακαταθήκη την εφαρμογή της αειφορίας.

Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών επιβάλλεται να αναζητήσουμε και να μορφοποιήσουμε το όραμα της νέας πορείας, στηριζόμενο στις φυσικές σταθερές και στις αναλλοίωτες αξίες της ανθρώπινης ζωής.

Θα αγωνισθούμε για να αποκτήσουν το περιεχόμενο τους οι έννοιες, οι ιδέες και οι λέξεις. Η αναζήτηση, η μελέτη και η διαλεκτική ανέδειξαν την ιεράρχηση της συγκροτημένης ζωής του ανθρώπου.

Έθνος - Πατρίδα - Πολιτεία και Κοινωνία, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας.

Ως ενσυνείδητοι πολίτες αυτών των συλλογικοτήτων καλούμαστε να αναστηλώσουμε τους θεσμούς της Ασφάλειας - Ισονομίας - Ελευθερίας - Δημιουργικότητας και να ατενίσουμε το αύριο με Συνέχεια και Προοπτική.

επιστροφή