«Δρόμοι και Διέξοδοι του Νομού μας»

  Η διελκυστίνδα για την ολοκλήρωση του οδικού άξονα Κιλκίς – Θεσσαλονίκης ας μας κάνει σοφότερους. Έπρεπε δε να μας έχουν διδάξει το σωστό άλλα καθοριστικά έργα που ολοκληρώθηκαν μετά από προσπάθειες ετών, σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, π.χ. γέφυρα Ειδομένης, το τμήμα κόμβου Μαυρονερίου – Ν.Σάντας, κάθετοι άξονες εντός νομού κ.α..

  Επιβάλλεται η ηγεσία της Περιφερειακής ενότητας Κιλκίς να αναλάβει τον συντονισμό σε συνεργασία με τους Δήμους και τους αιρετούς του νομού. Αυτονόητη είναι η συμμετοχή των αρμοδίων Δημοσίων Υπηρεσιών και επιστημονικών φορέων. Θα πρέπει να γίνει διάκριση των υποδομών. Αυτές που η πολιτεία με κεντρικό σχεδιασμό επιβάλλεται να υλοποιήσει και αυτές που σε συνεργασία η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με τις Νομαρχιακές – Δημοτικές αρχές θα σχεδιάσουν την πραγματοποίηση τους.

  Δε θέλω να απαριθμήσω προς εντυπωσιασμό υποδομές, αλλά έργα ζωτικής σημασίας που αφορούν το παρόν και το μέλλον του νομού μας. Ενδεικτικά τα αναφέρω :

1)      Ολοκλήρωση κατασκευής του τμήματος της εθνικής οδού Αγ. Αθανασίου – ευζώνων με την συμπλήρωση των αναγκαίων έργων στους κόμβους αυτής.

2)      Διαπλάτυνση και ανακατασκευή του οδικού άξονα κόμβου Β.Ι.Π.Ε Κιλκίς – Σερρών.

3)      Μελέτη και κατασκευή της παλαιάς οδού Ευρωπού – Γουμενίσσης.

4)      Κατασκευή δεύτερης γέφυρας στον ποταμό Αξιό Αξιούπολης – Πολυκάστρου.

5)      Ολοκλήρωση της ανακατασκευής οδικού άξονα Γουμένισσας – Κιλκίς.

6)      Μελέτη και κατασκευή οδικού άξονα διεξόδου Κρουσίων προς νομό Σερρών.

7)      Κατασκευή κατά προτεραιότητα κάθετων οδικών συνδέσεων εντός του νομού (πχ. Ακρίτας – Εύζωνοι, Γερακόνα – προς νομό Πέλλης , Απόστολοι – Μικρόκαμπος , Ηλιούλουστο – Μ.Στέρνας, Κάρπης – Γοργόπης  κ.α.)

  Όλα τα ανωτέρω είναι περιληπτική εισήγηση για την συζήτηση και τον μέσο – μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Τα αποτελέσματα αυτού του διαλόγου να αναδείξουν την κατασκευή των οδικών έργων υποδομής κατά το όφελος και την προτεραιότητα για τον νομό  και τους συμπολίτες μας.

επιστροφή